x

Partneři

Nadace VIZE 97
VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má široký záběr činnosti. Prioritně se orientuje na počiny v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a zdravotnické. Patří sem například podpora nadaných studentů hudby formou stipendia či osvěta v oblasti prevence karcinomu tlustého střeva.

Nadace ve svých snahách a cílech – v duchu svého názvu – hledí především do budoucnosti a snaží se tím dostát odkazu Václava Havla, který spravuje a rozvíjí. Každoročně uděluje Cenu Nadace Vize 97 význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání a zabývá se základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Nadace Dagmar a Václava Havlových
Nadace VIZE 97
Státní tiskárna cenin
Tiskárna českých bankovek
Státní tiskárna cenin
Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, státní podnik je spjat se zrodem samostatného československého státu, potřeby vlastní měnové soustavy a zajištění výroby bankovek.

Dnes svým zákazníkům nabízí širokou škálu služeb v oblasti polygrafické výroby, a to od zpracování grafického návrhu, sazby, přípravy pro tisk, personalizaci, vlastní tisk až po doručení zakázky na místo určení.

Celý proces splňuje vysoký stupeň ochrany proti zneužití a je kladen velký důraz na minimalizaci rizik spojených s narušením bezpečnostní politiky. Kromě bankovek vyrábí doklady, plastové karty, cenné papíry a ostatní ceniny. V posledních letech se intenzivně věnuje i vývoji digitálních služeb.

Česká mincovna
Česká mincovna

České mincovnictví má více než tisíciletou tradici – naše země totiž neoplývala jenom medem a mlékem, ale také hojností stříbra.

To dávným mincmistrům poskytovalo prostor pro umělecké vyjádření, které obdivujeme dodnes. Česká mincovna z Jablonce nad Nisou se k jejich odkazu hrdě hlásí, a to již více než čtvrt století.

Česká mincovna razí nejen všechny české oběžné mince, ale také pamětní mince ČNB. Mince se v Jablonci nad Nisou začaly razit 1. července 1993

Česká mincovna razí české oběživo, mince i medaile
Česká mincovna
Pavel Kosatík
Spisovatel, scenárista a uznávaný znalec historie, který nabízí neotřelý a mnohdy trefně kritický pohled na moderní české dějiny
Pavel Kosatík
Pavel Kosatík

Začal psát v osmdesátých letech – tehdy literaturu sci-fi, tedy čistou fikci, protože, jak říká, "skutečnost za totality neexistovala". Hlubší než čtenářský zájem o historii se v něm probudil okamžitě po listopadovém převratu. Došel k závěru, že křehké základy nové demokracie sotva půjde zpevnit bez prožití a pochopení české historie 20. století; využil k tomu skutečnosti, že se po desetiletích začaly otevírat dlouho nepřístupné archivy. Později své studijní zájmy rozšířil i o starší období.

Snaží se pro každé nové téma volit jinou a originální formu. Žánrově se pohybuje na široké škále od esejistiky po beletrii. Od životopisů, jimiž začínal, se postupně přesouvá k syntézám. Za necelá tři desetiletí tímto způsobem nalezl velké množství čtenářů a fanoušků, kteří hltají jeho knihy jedním dechem.

Z životopisných knih vzbudily největší čtenářský ohlas kniha o manželkách čs. a českých prezidentů a dále pak biografie Jaroslava Preisse, Olgy Havlové, Jana Masaryka, dvoudílný životopis Ferdinanda Peroutky, knihy o Přemyslu Pittrovi, mladém Václavu Havlovi, o Pavlu Tigridovi, Věře Čáslavské, Emilu Zátopkovi a dalších. Řada těchto knih našla svou další podobu ve formě filmového či televizního dokumentu nebo v žánru komiksu. V poslední době vzbudila největší zájem Kosatíkova kniha Jiný TGM, "velký" životopis zakladatele čs. státu.

V posledních letech Pavel Kosatík jako scenárista působí i v oblasti hraného filmu. Ve spolupráci s režisérem Robertem Sedláčkem vznikl v letech 2013-2014 devítidílný cyklus České století, pojednávající klíčové epizody našich novodobých politických dějin od vzniku čs. republiky až po její rozpad. V roce 2018 přišel do kin film Hovory s TGM, inspirovaný myšlenkami dvou mimořádných čs. demokratů.


Grammage
Grammage

Grammage tvoří obaly na zakázku od návrhu až po výrobu. Vytváří neopakovatelný design zcela v souladu s požadavky zákazníka. Obal je tím, co prodává výrobek, a proto Grammage považuje za nutné mu věnovat náležitou pozornost.

Vymýšlí a vyrábí jak maximálně úsporné obaly, tak i náročné, luxusní ručně potahované krabičky (i s vložkou určenou pro fixaci kupříkladu šperků či hodinek). Grammage zároveň na všechny obaly navrhne grafické řešení a zajistí potisk nebo ražbu.

Grammage navrhuje a následně realizuje ekologická, čistá, atraktivní řešení obalů s důrazem pro detail. Papír je kouzelný materiál a Grammage z něj umí čarovat.

Grammage tvoří nádherné obaly a kouzlí s papírem
Grammage
Online Factory
Dodává řešení, která přinášejí reálnou hodnotu
Online Factory
Online Factory

Firma Online Factory nabízí od roku 2012 široké portfolio služeb v digitálním prostředí. Zakládá si na přátelské komunikaci a inovativním přístupu. Podstatou dosažení a úspěšného naplnění cíle je identifikace skutečné potřeby zákazníka, analýza a návrh řešení. Následné plánování a samotnou realizaci zajišťují certifikovaní projektoví manažeři a konzultanti.

Online Factory vyvíjí podnikové informační systémy (např. CRM, logistické systémy, věrnostní programy), webové stránky a mobilní aplikace. Zároveň realizuje řešení v oblasti e-commerce a marketingu – správu profilů na soc. sítích, e-mailový marketing a reklamní kampaně.


Odběr novinek